Μετατροπές σε Ευρώ και Στρογγυλοποιήσεις

 

Οι παρακάτω μετατροπές έχουν γίνει σύμφωνα με τους κανόνες στρογγυλοποίησης που προβλέπονται από τον κανονισμό 1103/97 της Ε.Ε. με τη νέα κεντρική ισοτιμία της δραχμής στο Μηχανισμό Ισοτιμιών.

 

Μετατροπές & Στρογγυλοποιήσεις
Από δραχμές σε ευρώ
Από ευρώ σε δραχμές
Δραχμές
Ευρώ
Ευρώ
Δραχμές
Κέρματα
1
Δεν υφίσταται αντίστοιχο κέρμα σε ευρώ
1 λεπτό
3
2 λεπτά
7
2
1 λεπτό
5 λεπτά
17
5
1 λεπτό
10 λεπτά
34
10
3 λεπτά
20 λεπτά
68
20
6 λεπτά
50 λεπτά
170
50
15 λεπτά
1 Ε
341
100
29 λεπτά
2 Ε
682
Χαρτονομίσματα
100
29 λεπτά
5 Ε
1,704
200
59 λεπτά
10 Ε
3,408
500
1,47 Ε
20 Ε
6,815
1.000
2,93 Ε
50 Ε
17,038
5.000
14,67 Ε
100 Ε
34,075
10.000
29,35 Ε
200 Ε
68,150
500 Ε
170,375