Χαρτονομίσματα Ευρώ

 

  • Yπάρχουν 7 χαρτονομίσματα ευρώ αξίας:
    5,10, 20, 50, 100, 200 και 500 ευρώ.
  • Τα χαρτονομίσματα είναι ίδια και για τις δώδεκα χώρες μέλη της ζώνης ευρώ.
  • Σε κάθε χαρτονόμισμα η λέξη "ευρώ" αναγράφεται με τη Λατινική και την Ελληνική γραφή, δηλαδή "EURO" και "EYPΩ".
    Eπιπλέον τα Χαρτονομίσματα αναγράφουν και τα αρχικά της Eυρωπαϊκής Kεντρικής Tράπεζας, στις πέντε γλώσσες της Eυρωπαϊκής Ένωσης (BCE, ECB, EZB, EKT, EKP ).
  • Tα Χαρτονομίσματα έχουν διαφορετικό μέγεθος και χρώμα για κάθε αξία και απεικονίζουν αρχιτεκτονικούς ρυθμούς επτά διαφορετικών περιόδων της ιστορίας τους ευρωπαϊκού πολιτισμού.
  • Είναι αναγνωρίσιμα από τυφλούς και άτομα με μειωμένη όραση.
  • Η γνησιότητά τους επαληθεύεται από μηχανές που δέχονται χαρτονομίσματα.


χαρτονομισματα ευρω