Το ευρώ στην Ελλάδα

 

Καλώς ήλθατε στo internet site του Ευρώ.

 

Μέσα από το site αυτό μπορείτε να αντλήσετε χρήσιμες πληροφορίες για το νέο νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ΕΥΡΩ. Στο διαδικτυακό αυτό χώρο θα βρείτε στοιχεία για την ισοτιμία μεταξύ Δραχμής και Ευρώ, όπως και τις ισοτιμίες των νομισμάτων των χωρών της ζώνης του Ευρώ.

 

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να δείτε τα νέα χαρτονομίσματα και κέρματα που θα κυκλοφορούν στην Ευρωζώνη για τις οικονομικές συναλλαγές, και να βρείτε στοιχεία και πίνακες μετατροπών που θα σας βοηθήσουν κατά τη μετάβασή σας από το παλαιό στο νέο νόμισμα.

Ελλάδα στην Ευρωζώνη