Ευρωπαρατηρητήριο

 

Το ευρωπαρατηρητήριο είναι ένας θεσμός που λειτουργεί στις κατά τόπους Νομαρχίες με στόχο:

 

  • Την παρακολούθηση της εισαγωγής του ευρώ
  • Τη διασφάλιση της νομιμότητας των συναλλαγών
  • Τη διαφάνεια των πρακτικών των επαγγελματιών.


Ελλάς και ευρώ