Κανόνες μετατροπής σε Ευρώ

 

 • Οι τιμές μετατροπής δεν θα στρογγυλοποιούνται ούτε θα παραλείπονται δεκαδικά ψηφία κατά
  τη μετατροπή.
  Παράδειγμα:
  1 Ευρώ = 40, 3399 Βελγικά φράγκα
  1 Ευρώ = 340,750 δραχμές
 • Η μετατροπή από δραχμή σε ευρώ πρέπει να γίνεται με διαίρεση, χρησιμοποιώντας το συντελεστή μετατροπής, 1 ευρώ = 340,750.
  Όταν διαιρούμε τις δραχμές με την τιμή μετατροπής κρατάμε μόνο δύο δεκαδικά, δηλαδή στρογγυλοποιούμε.
  • Στρογγυλοποιούμε προς τα πάνω, αν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 5.
   Παράδειγμα:
   500 δραχμές : 340,750 = 1,46735
   500 δραχμές = 1,47 ευρώ
  • Στρογγυλοποιούμε προς τα κάτω, αν το τρίτο δεκαδικό είναι μικρότερο του 5.
   Παράδειγμα:
   5.000 δραχμές : 340,750 = 14,673
   5.000 δραχμές = 14,67 ευρώ
 • Η μετατροπή από ευρώ σε δραχμές πρέπει να γίνεται με πολλαπλασιασμό, χρησιμοποιώντας το συντελεστή μετατροπής 1 ευρώ = 340,750 δραχμές.
  Παράδειγμα:
  500 ευρώ Χ 340,750 = 170.375
 • Οι μετατροπές πρέπει να γίνονται για κάθε νόμισμα ξεχωριστά. Δε σημαίνει ότι επειδή οι 500 δραχμές είναι 1,47 ευρώ, οι 1000 δραχμές θα είναι το διπλάσιο ποσό σε ευρώ δηλαδή 2,94