Η Ισοτιμία Ευρώ - Δραχμής

 

  • Για τις μετατροπές ποσών χρησιμοποιείται η ισοτιμία (τιμή μετατροπής) 1 ευρώ = 340,750 δραχμές

 

Η ισοτιμία ευρώ δραχμής (1 ευρώ = 340,750 δραχμές) είναι αμετάκλητη και εξ ορισμού σταθερή.

 

Από την 1/1/2002 οι Τράπεζες δίνουν μόνο Ευρώ. Επίσης ανταλλάσσουν δραχμές με Ευρώ χωρίς καμία επιβάρυνση για τον πελάτη.

Επίσης όλες οι Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές (ΑΤΜ), και οι επιχειρήσεις με τις οποίες έχουμε συναλλαγές οφείλουν να μας δίνουν τα ρέστα σε Ευρώ.

 

μετατροπη δραχμων ευρω