Πόσα είναι τα Χαρτονομίσματα και τα κέρματα Ευρώ

 

  • Υπάρχουν 7 είδη Χαρτονομισμάτων αξίας: 5 , 10 , 20 , 50 , 100 , 200 και 500 Ευρώ.
  • Και οι δύο όψεις είναι κοινές και για τις 12 χώρες της ζώνης Ευρώ.
  • Η λέξη Ευρώ γράφεται στα χαρτονομίσματα με την Λατινική (EURO) και την Ελληνική γραφή (ΕΥΡΩ).
  • Επίσης υπάρχουν 8 κέρματα αξίας: 1 , 2, 5, 10, 20 και 50 λεπτών, 1 και 2 Ευρώ.
  • Τα κέρματα Ευρώ, σε αντίθεση με τα χαρτονομίσματα, έχουν τη μία όψη κοινή και για τις 12 χώρες και την εθνική όψη διαφορετική για κάθε χώρα μέλος της ζώνης Ευρώ.
  • Στην εθνική όψη υπάρχουν παραστάσεις που σχετίζονται με την ταυτότητα της κάθε χώρας.

 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κέρματα Ευρώ με ελληνική όψη στις υπόλοιπες έντεκα χώρες της ζώνης Ευρώ;

 

Βεβαίως και μπορούμε. Εκτός από τα Χαρτονομίσματα, που είναι ίδια για όλες τις χώρες, μπορούμε να χρησιμοποιούμε και τα κέρματα, ανεξάρτητα από την εθνική τους όψη, σε όλες τις χώρες της ζώνης Ευρώ.

Για τις μετατροπές ποσών χρησιμοποιείται η ισοτιμία (τιμή μετατροπής) 1 ευρώ = 340,750 δραχμές

νομισματα ευρω