Κέρματα Ευρώ

 

  • Yπάρχουν οκτώ κέρματα ευρώ αξίας:
    1, 2, 5, 10, 20 και 50 λεπτών, 1 και 2 ευρώ.
  • Τα κέρματα ευρώ, έχουν τη μία όψη κοινή για όλες τις χώρες της ζώνης ευρώ και μια εθνική όψη που είναι διαφορετική για κάθε χώρα.
  • Tα σχέδια της ενιαίας όψης των κερμάτων συμβολίζουν την ενότητα της Eυρωπαϊκης Ένωσης.
  • Στην εθνική όψη υπάρχουν παραστάσεις που σχετίζονται με την ταυτότητα της κάθε χώρας μέλους.
  • Τα κέρματα θα χρησιμοποιούνται σε όλες τις χώρες της ζώνης ευρώ, ανεξάρτητα από την εθνική τους όψη.


κερματα ευρω